Opteron Delivers 115% More Throughput than Xeon (Netburst)

Printable View